Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

30.11.2017

Dostawa paliw płynnych i gazu

24.11.2017

Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie

03.11.2017

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.

26.09.2017

Sprzedaż na rzecz Powiatu Bełchatowskiego -  Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie  paliwa  płynnego: oleju napędowego ON

21.09.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920 E w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Grobla – Wierzchy Kluckie

15.09.2017

Sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo-FSO Motor LANOS 1,5 Kat. SE rok produkcji 1999

14.09.2017

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E w zakresie budowy ciągu    pieszo-rowerowego na odcinku Myszaki – Niedyszyna”

14.09.2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania: „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1905 E na odcinku Adamów (granica gminy Bełchatów) - Ławy”

28.08.2017

Dostawa  znaków drogowych średnich II generacji wraz z transportem do Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie.

28.08.2017

Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1907E w miejscowości Chajczyny na odcinku od km 8+920 do km 9+410.

23.08.2017

Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej Nr 1917E w miejscowości Kamień

22.08.2017

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 300 ton.

02.08.2017

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu bełchatowskiego w zakresie skrajni poziomych i pionowych (w ilości ok. 300 szt.).

02.08.2017

Wykonanie robót polegających na wycince zakrzaczeń z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Bełchatowskiego.

31.07.2017

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311 E na odc. od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530 – Etap II

31.07.2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1927 E Kociszew – Drużbice

 

31.07.2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1916 E Zawadów – Bukowa

27.07.2017

Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.

30.06.2017

Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1918 E na odcinku Szczerców – Trakt Puszczański oraz przy drodze powiatowej nr 2308 E w msc. Rożniatowice.

14.06.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4912 E Kociszew – Grabostów, etap II

05.06.2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Imielnia – Parzno

29.05.2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1914E w msc. Mazury oraz budowa kanalizacji deszczowej – etap II

17.05.2017

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki – Grobla"

16.05.2017

Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie w roku 2017

12.05.2017

Zakup samochodów osobowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie w ilości 2 szt.

26.04.2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Imielnia – Parzno

18.04.2017

Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie

06.04.2017

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu o numerze JNI 31000045 w ciągu drogi powiatowej nr 1908E w km 2+764 przez rzekę Pilsię  w miejscowości  Rudzisko oraz wykonanie   dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu o numerze JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin

23.03.2017

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311 E na odcinku od km 4+305 do km 5+530

21.03.2017

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

17.03.2017

Wykonanie robót polegających na udrożnieniu (odmulaniu) istniejących przepustów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego

09.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej Nr 2308 E na odc. od km 0+000 do km 21+905”

17.02.2017

Dostawa masy mineralno – asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco.

3.02.2017

Przetarg publiczny pisemny na sprzedaż: samochodu ciężarowego  FS LUBLIN 33 rok produkcji  2001

19.01.2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

12.01.2017

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 200 ton, wraz z transportem do Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie, ul. Łaska 31, 97-420 Szczerców.

 
Powered by Phoca Download