Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

21.01.2020

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 E w zakresie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 485 do miejscowości Kobyłki – opracowanie dokumentacji”

17.01.2020

Zakup posypywarki do samochodu marki DAF

25.11.2019

Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie

25.11.2019

Dostawa paliw płynnych i gazu

09.09.2019

Wymiana korytek odwodnieniowych na korytka grzebieniowe w obrębie zjazdów do posesji w ciągu odwodnienia drogi powiatowej nr 1919E w miejscowości Kurnos II

05.09.2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E Bogdanów – Łękawa w m. Łękawa na dł. 500 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 484 wraz z odwodnieniem i wybudowaniem chodników

05.09.2019

Dostawa masy mineralno – asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco

03.09.2019

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2308E

03.09.2019

Wymiana korytek odwodnieniowych na korytka grzebieniowe w obrębie zjazdów do posesji w ciągu odwodnienia drogi powiatowej nr 1919E w miejscowości Kurnos II

14.08.2019

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu bełchatowskiego

10.07.2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański – Osiny metodą bitumiczno – grysową slurry seal w kilometrażu od 2+500 do 3+300 – odcinek I oraz 3+301 do 4+10 – odcinek II

10.07.2019

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku Miasta Zelowa do miejscowości Pożdżenice – Etap I i II

10.07.2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 1905E Adamów – Ławy w km 8+898 do km 9+758

10.07.2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425 – opracowanie dokumentacji projektowej

10.07.2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100  – opracowanie dokumentacji projektowej

03.07.2019

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy chodnika w msc. Wygiełzów

07.06.2019

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku od Miasta Zelowa do miejscowości Pożdżenice – Etap I i II

06.06.2019

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy chodnika w msc. Wygiełzów

30.04.2019

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 4-16 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego Nr 1 w Kalisku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie

29.03.2019

Dostawa znaków drogowych średnich II generacji wraz z transportem do Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie

15.03.2019

Wykonanie robót polegających na wycince zakrzaczeń z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Bełchatowskiego

14.03.2019

Remont nawierzchni o długości 160 metrów i szerokości 5 metrów na drodze powiatowej nr 1920E przy Grobli

07.03.2019

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego celem realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie – przebudowa mostu”

06.03.2019

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

01.03.2019

Sprzątanie poboczy i rowów przydrożnych przy drogach powiatowych Powiatu Bełchatowskiego po okresie zimowym

11.02.2018

Dostawa znaków drogowych średnich II generacji wraz z transportem do Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie

11.02.2019

Dostawa masy mineralno – asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco

07.02.2019

Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej Nr 1910 E oraz budowa chodnika na wysokości cmentarza w miejscowości Parzno

01.02.2019

Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie – przebudowa mostu

 
Powered by Phoca Download