Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dział Techniczny Dział Techniczny

mgr inż. Jerzy Michalak - Kierownik Ddziału Technicznego

  Kierownik Działu Technicznego organizuje, planuje i nadzoruje  pracę  podległych służbowo pracowników działu technicznego. Sprawuje  funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w zakresie realizowanych inwestycji przez PZD oraz podmioty zewnętrzne. 

Prowadzi całokształt spraw związanych z przygotowywaniem stosownych opracowań  niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz  prac remontowych dróg i mostów.
Prowadzi  kontrolę z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach powiatowych  oraz  współpracuje z komisją ds. BRD działającą przy Staroście Bełchatowski

 

inż. Artur Patryarcha - Główny Specjalista Do Spraw Ewidencji i Inwentaryzacji Dróg

Główny specjalista ds. ewidencji i inwentaryzacji dróg w PZD dokonuje niezbędnych czynności  związanych z prowadzeniem ewidencji dróg, mostów i przepustów. Prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem decyzji za zajęcie pasa drogowego (reklamy, ogrodzenia, urządzenia nie związane z gospodarką drogową, lokalizacja i przebudowa zjazdów).

mgr inż. Joanna Rogoś - Inspektor ds. Zamówień Publicznych

   Inspektor do spraw zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie  o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Realizuje czynności związane z przygotowywaniem projektów umów na dostawę towarów, usług i robót budowlanych,  na podstawie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści złożonych.

mgr Łukasz Bartosik - Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  Specjalista do spraw zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie  o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Realizuje czynności związane z przygotowywaniem projektów umów na dostawę towarów, usług i robót budowlanych,  na podstawie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści złożonych.

mgr Beata Godzieba - Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Obrębie Dróg Powiatowych

  Do obowiązków starszego specjalisty ds. ochrony środowiska w obrębie dróg powiatowych należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną środowiska w tym gospodarkę zadrzewienia przydrożnego oraz sporządzanie planów robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych

Konrad Kieruzel - Inspektor ds. administracyjno – technicznych

   W ramach obowiązków pracownik na stanowisku ds. administracyjno – technicznych w PZD w Bełchatowie przygotowuje  projekty i uzgodnienia  dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy.

Prowadzi całokształt spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

mgr inż. Kamila Dobrzańska - Starszy Specjalista ds. Dróg i Mostów

 Starszy specjalista ds. dróg i mostów w PZD prowadzi sprawy z zakresu utrzymania dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz dokonuje przeglądów podstawowych i okresowych.  Prowadzi sprawy  organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych.

Do jego zadań należy weryfikacja i przygotowywanie projektów i uzgodnień, opiniowanie  dokumentacji technicznej w zakresie  inwestycji i remontów, umieszczania urządzeń nie związanych  z drogami w pasie drogowym oraz  dotyczących  zjazdów z dróg powiatowych.